Friday, December 18, 2009

Seeker Sensitive

A Seeker Sensitive Church fogalmát, ha jól tudom, a Willow Creek Gyülekezet hozta be a keresztyén köztudatba.
A lényege a következő: - az emberek keresik Istent, de ugyanakkor idegenkednek az eddig kialakult gyülekezeti gyakorlattól, amelybe bele tartozik az imádság, a teológiailag megalapozott tartalmú énekek éneklése, a prédikáció meghallgatása és a bibliaórák keretében - valamint egyéni módon történő rendszeres igetanulmányozás. Ezek a biblikus tevékenységek idegenek az utca emberétől, akinek a megszokott környezete sokkal inkább a szórakoztató tévé műsorok, a diszkó, a mozi, a haveri hangulat, stb. Az embereket azok a vallásos megnyilvánulások vonzzák szívesebben, amelyek hasonlíthatók ahhoz a környezethez, amelyben mindennapi életüket élik és amelyben otthonosan érzik magukat. A Seeker Sensitive Church- Keresőkre Érzékeny Gyülekezet feltett szándéka, hogy az embereknek ezt az ígényét szolgálja ki.
A cél, vonzani az embereket Krisztushoz új módszerek felhasználásával! És meg kell vallani, ez önmagában dícséretes szándék.
De mi történik akkor ha menetközben kiderül, hogy az emberek nem Krisztushoz érkeztek meg, hanem valami kevesebbhez? Ha a létszámnövekedés nem a Szentlélek közreműködésével történt, Isten szuverén lélekébresztő munkája által, hanem csupán a módszerek hatékonysága folytán jött létre? Mi történik akkor, ha kiderül, hogy a hagyományos kereteket csupán megújult tartalommal kellett volna kitölteni és nem pedig felcserélni mindenstől új, világbarát keretekkel és silány tartalommal?
Az ún. mega gyülekezetek ma már profi szociológusokat alkalmaznak, akik előre meg tudják jósolni, hogy a következő szezonban mi lesz a társadalom divatos szórakozása. Így az adott gyülekezetnek elég ideje van újabb seeker sensitive módszereket kidolgozni az emberek csalogatásához.
Azt gondolom, hogy a fent vázolt stratégiát nem lehet úgy alkalmazni, hogy annak ne szenvedné kárát az evangélium. Veszélyes dolog lejebb venni a tartalmat a létszám növekedés érdekében. Veszélyes dolog az evangélium tartalmát világi köntösbe öltöztetni, lecsupaszítani a lényegétől, elvonni belőle a botrányos részét csak azért, hogy minnél több embert vonzhassunk.

Mi az evangélium botrányos része?
Az evangélium botrányos része az, hogy nem létezik olyan, hogy kereső emberek. Nincs egyetlen igazi istenkereső sem. Illetve egyetlen kereső létezik, az pedig az Ember Fia, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett!
Az ember velejéig romlott, már csak emiatt sem képes keresni az Istent. Az ember bűnben született ( ez azt jelenti, hogy a génjeiben van), bűnt örökölt a szüleitől, ebben az állapotában minden , amit cselekszik az bűn, és a bűn uralkodik az életében külömböző kötelékek és szenvedélyek által.
Isten gyűlöli a bűnt! Isten haragja bármikor kész kiáradni az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen.
Az Úr Jézus a kereszten elszenvedte Isten haragját az emberek bűne miatt, megváltást szerezve vére által.
Az ember nem tud megjavulni. Elkeseredetten szüksége van a Megváltóra.
A megváltás az újjászületésben realizállódik, amit nem lehet emberileg produkálni, utánozni.
Az újjászületést bűnbánat előzi meg.
Az újjászületés Isten mennyei beavatkozása az ember életébe, amely gyökeres változást hoz az ember egész személyiségében.
Az újjászületés nyilvánvaló jelei közé tartozik a bűnbocsánat felőli bizonyosság; a szabadulás tudata és öröme; egy erős meggyőződés afelől, hogy Istenhez tartozol; a bűnbánatra és megtérésre való folyamatos készség; a lelki növekedés és a gyümölcstermés.

Ma már sok gyülekezetben, (a nyugati viszonyokról beszélek) az evangélium tiszta tanítását felcserélték pszichológiai előadásokkal. Profi tanításokat hallhatunk arról (multimédiás prezentáció kíséretében), hogy mit tegyél a depresszió ellen, hogyan vetkezd le az alacsony önbecsülési szintedet, hogyan beszéld be magadnak, hogy nem te vagy a hibás a bűneidért, hogyan oldozd fel magad a bűntudat alól, hogyan lépj be a boldog és sikeres emberek csoportjába, mert ez Isten akarata az életedre nézve.
Ugyanakkor az újjászületés isteni szolgálatát leredukálták egy kétmondatos hitvallásra, amit az illető ha elfogad, azonnal ráfogják, hogy újjászületett. Aztán jöhet az érezd jól magad Krisztusban, című szórakoztatás, amit meg kell hagyni, úgyszintén profi szinten csinálnak.
És az emberek gyülekeznek, a gyülekezet növekszik, és mindeddig úgy tűnik, hogy a növekedés ténye minden józan figyelmeztetésnél erősebb érv.

Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. 2Tim. 4:2-5