Tuesday, April 26, 2011

Bizalmatlanság

Egy vezető akkor tud irányt mutatni, vezetni ha a ráfigyelők bíznak benne. Amikor nincs bizalom, belép az előítélet, a pletyka, a rosszhiszeműség, rosszhír terjesztése. A vezető szolgálata lehetetlenné válik.
A bizalomvesztés létrejöhet a vezető hibájából. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elvesztett bizalmat nehezen lehet visszaépíteni.
A bizalomvesztés létrejöhet abból fakadóan is, hogy valaki nagyobb akar lenni, és elsőbbségre tör. Ilyen esetben a rosszhír terjesztése generálja a bizalomvesztést, és nem fordítva. A vezető szolgálata nagyon nehézzé válik így. A leg biblikusabb magatartás ilyenkor a csendben maradás, és ha lehetséges, a szolgálat folytatása.
Mózesről van feljegyezve, a világtörténelem egyik legnagyobb vezetőjéről, hogy amikor nyilvánosan próbálták lejáratni, és a népben bizalmatlanságot elhinteni ellene, ő arcra borult a gyülekezet előtt, letette a szolgálatát az Úr kezébe, és várt mindaddig, amig Isten nem lépett az ő érdekében.
Azt gondolom, ez az egyetlen helyes dolog, amit ilyenkor tenni lehet. Készen állni arra, hogy elengedj mindent, és odavesd az életedet az Úr kezébe. Ilyenkor derül ki, hogy maga az Úr indította fel a Diotrefészeket az ő szolgája ellen azért, hogy félretegye az útból, vagy az csupán egy emberi próbálkozás volt, aminek az Úr véget fog vetni.
Engedd, hogy Istené lehessen az utolsó szó, egyébként is mindíg az övé lesz az utolsó szó. Az ő neve legyen áldott. Ámen!

Friday, April 22, 2011

Én is ott voltam

Soha nem jártam még Izráelben, nem láttam Jeruzsálemet, az Olajfák hegyét, a Gecsemáné kertet, a Golgothát... Mégis, amikor arra a helyre gondolok, ahol Jézus feláldoztatott, úgy érzem, hogy jártam már ott, legalább kétszer. Egyszer, kétezer évvel ezelőtt amikor a bűneimet hordozta. Aztán 28 évvel ezelőtt, amikor a bűneimért bocsánatot kértem Tőle, aki helyettem elhordozta.

Jézus hallgatása

Megdöbbentő Jézus hallgatása Kajafás előtt, Pilátus előtt és Heródes előtt. Ha az ártatlanságát akarta volna védeni, olyan erőteljes és minden ellenérvet letörő bölcsességgel és erővel tehette volna, hogy senki nem tudta volna elítélni.
Jézus mégis úgy döntött, hogy hallgat, nem védi magát. Hazugnak mondhatták, csalónak, ámítónak, részegesnek...
Miattam tette, a hallgatásával engem védett, hiszen az én szennyemet, ítéletre méltó szégyenemet hordozta.
Ó mennyiszer védtem az igazamat harciasan, ellenvetést nem tűrő érveimmel.
Szemlélve Jézust, amint szótlanul tűr érettem ... ez az én nagypéntekem.

Thursday, April 21, 2011

Minden oldalról körülfogtál

Ma ez a mondat zsongott bennem egész délelőtt. Egészen pontosan így hangzik:
Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Zsoltár 139: 5.
Ez lehet örömteljes, vagy fájdalmas tapasztalat. Amikor jól vagy lelkileg, az Úr oltalmazó kezét érzed az életeden. Amikor eltávolodtál Tőle, úgy érezheted magad, mint Jónás a nagy hal gyomrában. Minden oldalról körülvesz, és nem hagy elcsámborogni, mert a fia vagy. Beszűkíti az életteredet, és a keze rád nehezedik, amig már szuszogni is alig tudsz. Mert a gyermeke vagy.
Olykor ránk kell, hogy nehezedjen a keze, mert másképp nem lehet már szót érteni velünk.

Ha akarod, imádkozom érted

Az alábbi bejegyzésem óta nincs nyugtom.
Ha akarod, imádkozom érted.
Bárki is légy, küldd el az imakérésedet a comment panellben. Imádkozni akarok érted.

Monday, April 18, 2011

Imádság háza

Egyetlen történet van az evangéliumokban, ahol az Úr Jézus olyat tett, hogy azt senki róla nem feltételezte volna. Nincs ennél furcsább történet az egész Új Szövetségben.
Az Úr Jézust általában kedves lelkületű, másokat felemelő, bölcs tanácsokkal oktató, csodákat tevő, betegeket gyógyító isten-emberként látunk megjelenni az evangéliumokban. Annál megdöbentőbb, amikor Jézus be lép a templomba és látva, hogy mi folyik ott, ostort készít kötelekből, és elkezdi használni. Aztán ráborítja a kereskedőkre és a pénzváltókra az asztalaikat, szétszórja a pénzüket, az edényeket cipelő embereket feltartóztatja, és megtiltja nekik hogy végig menjenek a templomon. Végül haragosan rájuk szól: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek!
Nem akarok most részletekbe bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy az a hely igazán nem a templom volt, hanem a templomhoz tartozó pogányok udvara. Ezeket a részleteket ismerjük, hiszen majdnem minden ünnepen elmondjuk a szószékről.
A lényeget ragadjuk meg. Mi baja van Jézusnak ezekkel az emberekkel? Mi váltja ki Jézusból a felháborodást?
Akiket Jézus kiűzött, azok ott voltak ugyan a templomban, de bennük nem volt ott a templom. Világi lelkülettel voltak jelen egy szent helyen, és a belső motiváció az volt, hogy ők haszonhoz jussanak mások kiszolgáltatott helyzetével visszaélve.
Más szóval, Jézus azt mondja nekik: Ti most az Én házamban vagytok, és itt nem azt csináltok, amit ti akartok. Itt a dolgoknak úgy kell történnie, ahogy én akarom. És ha a szent dolgokat világi lelkülettel teszitek, akkor kifelé, itt semmi keresni valótok nincs!
Azt gondolom, hogy az a Jézus, akiről meg van írva, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, semmit nem változott azóta az ő házát illetően. Ugyan így gondolkodik az istentiszteletet végzőkről is. Ő nem csak azt értékeli, hogy ott vagyunk vasárnap az ő házában, hanem azt is figyeli, hogy miért vagyunk ott, és milyen motivációval végezzük az ő szolgálatát.
Az én házam imádság háza... mondja Jézus. Az én házam légköre és hangulata alapvetően az imádság. Itt nyilnak meg a szívek Isten előtt, itt járulnak az Úr elé és imádják őt. Az imádság hangulata különbözteti meg az Úr házát más házaktól és más összegyülekezésektől. Ahelyett hogy ilyenné formáltátok volna az én házam légkörét, ti inkább zsibvásárt csináltatok belőle. Kifelé veletek! És kezdte felborogatni az asztalaikat és székeiket, a korbácsot pedig egészen bizonyosan használta is...
Ma azokat az időket éljük, amikor a gyülekezetek a saját hatáskörükben újrafogalmazzák, hogy mit jelent a gyülekezet. Ha össze tudjuk gyűjteni az embereket vasárnap délelőtt és délután, netán még a hétköznap esti bibliaórára is, és ha jó az adakozás, akkor az a gyülekezet. Ha érdekes és sok színű programokkal tudjuk lekötni az emberek figyelmét másfél óráig, és vissza jönnek legközelebb is, akkor az a gyülekezet.
Jézus azt mondja, hogy ahol imádkoznak, az a gyülekezet. Pünkösdkor a felházban imádkozókra szállt a Szentlélek, és megszületett a gyülekezet.
A tény az, hogy ha meghirdetsz ma egy koncertet jó drága belépővel, sokan eljönnek. Ha azonban meghirdetsz egy imaestet, ingyen sem jönnek el.
Két évezred távolságából is megrettent bennünket Jézus kiáltó mondata: Az én házam, imádság háza!