Tuesday, October 26, 2010

Gondolkodj szabadon

Szabadon gondolkodni, ... az ember legértékesebb kincsei közé tartozik. Sokan feladták ezt, mert bölcsebbnek látszó embereknek behódoltak. Mostmár mások gondolkodnak helyettük...
Lassan azon kapod magad, hogy van ugyan véleményed, de nem mered elmondani. Inkább szeretnéd megtartani a jóviszonyt, mint konfrontálódni. Tapintatból, békesség keresésből, inkább hallgatsz. Ugyanakkor mégis csak zavar az, hogy X és/vagy Y tovább erőltetik az elképzeléseiket. Ő bennük egyáltalán nincs olyanféle tapintat, mint benned. Ők kőkeményen tartják a véleményüket és elvárják, hogy menj velük egyúton. Jellemző rájuk, hogy ha mégis megkérdőjelezed a javaslataikat illetve döntéseiket, akkor alapos indoklást kapsz tőlük, persze olyat, amely bizonyos szempontokat tudatosan figyelmen kívül hagy. Ha mégis bátorkodsz hangsúlyozni azokat a "bizonyos szempontokat", akkor kitör a botrány. Az eszköztárból előkerül a remegő hang vagy ha éppen az irónia váltja ki a nagyobb hatást, akkor az. A manipuláció terén határtalan kreativitással rendelkeznek. A végén, ha nem vagy elég éber, te magad is elhiszed, hogy a te szempontjaid egy merő ostobaság, amivel nem érdemes foglalkozni, és ráadásul szégyellheted magad, mert megbántottad a személyt, aki az egyedüli helyes megoldást tette az asztalra.
Szabadon gondolkodni, ... kockázatos lehet. Adott esetben komoly anyagi vagy erkölcsi veszteséggel jár együtt. Elveszítheted a népszerűségedet, barátokat, egzisztenciádat. Nem haladhatsz előre a karrieredben, különc, összeférhetetlen, bajkeverő leszel, ... megbélyegeznek.
Én még is azt állítom, érdemes szabadon gondolkodni... és élni.

Thursday, October 21, 2010

A lelki ember ismertetőjegyei

A. W. Tozer kincseiből

A lelki ember fogalma a különböző keresztyén közösségekben eltérő lehet. Egyes körökben az a személy számít leginkább lelkinek, aki a legtöbb vallásos kifejezéssel szövi tele a beszédét. Más gyülekezetekben a mindig elsőnek, leghosszabban és leghangosabban imádkozót tartják a leg lelkibb tagnak a közösségben. Nos, a lelkes bizonyságtétel, a gyakori és hangos imádság teljesen össze egyeztethető a lelki ember fogalmával, mégis, fontos megértenünk, hogy ezek a megnyilvánulások önmagukban nem képezik, és nem bizonyítják a lelkiség jelenlétét egy ember életében.
Az igazi lelki emberben domináns vágyak nyilvánulnak meg. Ezek a vágyak mindig és mélyen jelen vannak a szívben és elegendően erőteljesek az élet motiválására és irányítására. Szeretném ezeket a belső vágyakat felsorolni, egy pillanatig sem próbálva fontossági sorrend felállításán fáradozni.
1. Vágyakozás szentség után inkább, mint boldogság után. A szentség magas fokán tetszelgő keresztyének boldogság utáni epekedése elegendő bizonyíték arra nézve, hogy a szentség nincs jelen az életükben. A lelki ember tudja, hogy Isten bőséges örömöt ad, ha előbb képessé tehetett azt úgy fogadni, hogy az áldásból származó öröm sérülést ne okozzon a lelkünkben. Ezért a lelki ember nem követeli ki magának a boldogságot, főleg nem egyszerre. John Wesley mondta egy metodista közösség tagjairól: Kétlem, hogy tökéletesekké váltak a szeretetben, mert a vallás nyújtotta örömök miatt járnak közösségbe ahelyett, hogy azt kutatnák, miként lehetnének szentebbek.
2. Egy ember akkor tekinthető lelkinek, amikor minden tudatos törekvése arra irányul, hogy az élete Isten dicsőségét gyarapítsa, még akkor is ha ezáltal ő maga átmenetileg gyalázatot vagy veszteséget szenved. Az ilyen ember imádsága így hangzik: Szenteltessék meg a te neved! És csendesen hozzá teszi: Bármibe is kerüljön nekem, Uram. Isten tiszteletét, egyfajta lelki reflexként éli meg az ilyen ember. Az Isten dicsőségét érintő minden döntés számára már eldőlt, mielőtt felmerült. Nem szükséges megtárgyalnia a kérdést a saját szívével. Nincs mit megtárgyalni. Számára Isten dicsősége szükséglet. Kapkod utána, mint a fuldokló a levegő után.
3. A lelki ember hordozni akarja a keresztjét. Sok keresztyén sóhajtozva fogadja az életében jelentkező nehézségeket és megpróbáltatásokat, és keresztnek nevezi azokat, elfeledve azt, hogy a bajok, a nehézségek nem válogatnak bűnös és szent között. A kereszt az a többlet nyomorúság, amely a Krisztus iránti engedelmesség eredményeként köszönt be az életünkbe. A keresztet senki nem erölteti ránk. Önkéntesen vesszük fel, a következmények teljes tudatában. Mi választjuk a Krisztus iránti engedelmességet. Ezt vállalva hordozzuk a keresztet.
Keresztet hordozni azt jelenti, Krisztus személlyéhez tartozni, Krisztus uralmát elismerni, Krisztus parancsaink engedelmeskedni. Az a személy aki ennyire odaadó, hű és engedelmes, lelki ember.
4. Egy keresztyén akkor lelki ember, ha Isten szemszögéből lát mindent. Isten mérlegén mérni mindent, és ugyan azt az értéket tulajdonítani mindennek, mint Isten... ez minden bizonnyal a lélekkel telt élet ismertetőjegye. Isten egyidejüleg lát és átlát. Tekintete nem nyugszik meg a felszínen, hanem áttör a felszínen a dolgok valódi, lényegi szintjéig. A testi keresztyén rátekint egy dologra vagy egy szituációra, de mivel képtelen átlátni a felszínen, ezért a látottak emelkedett hangulatba hozzák, vagy pedig elcsüggesztik. A lelki ember képes átlátni dolgokon, és úgy gondolkodni dolgokról, ahogyan Isten. A lelki ember ragaszkodik ahhoz, hogy úgy tekintsen minden dologra, ahogy Isten látja, még akkor is ha ez megalázóvá válik számára, még akkor is ha a tudatlanságát fedi fel ezáltal, még akkor is ha ez valóságos fájdalmat okoz neki.
5. A lelki ember vágya, igaz emberként meghalni inkább, mint gonoszul élni. Isten érett lelkű emberének egy nyilvánvaló ismertetőjegye az élet gondtalansága. A világhoz ragaszkodó, test-tudatú keresztyén dermedt félelemmel a szívében tekint a halálra. Amint elkezd a Lélek által élni, látható módon növekszik a szívében két dolog: a földön hátralevő évek száma iránti közömbössége és a hátralevő élete minősége iránti gondos törődése. Nem óhajtja meghoszabbíttatni az életét, sőt boldogan bízza Isten bölcs akaratára élete hosszát és végét. Mivel ő Krisztusban van tudja, hogy megengedheti magának a halált, de azt is tudja, hogy nem engedheti meg magának a romlott életet, és ez a tudat teszi stabillá a gondolkozását és tetteit.
6. A lelki ember ismertetőjegyei közé tartozik, vágyni mások előrehaladását akkor is, ha az a saját rovására történik. Akarja látni, ahogy más keresztyének föléje kerülnek, és boldog amikor mást előléptetnek, öt pedig figyelmen kívül hagyják. Nincs irigység a szívében. Amikor más testvért megtisztelnek, ő elégedett, mert ez Isten akarata, és ez az akarat az ő földi mennyországa. Ha Isten meg van elégedve, ő is ugyanazon okból elégedett, és ha Istennek úgy tetszik, hogy valaki mást emeljen, ö elégedett azzal a helyzettel.
7. A lelki ember szokás szerint az örökkévalóság szemszögéből ítél meg dolgokat és nem a véges idő szemszögéből. Hit által felül emelkedik a föld vonzásán és az idő folyásán, és megtanul úgy gondolkodni és érezni, mint aki már elhagyta ezt a világot és csatlakozott a megszámlálhatatlan angyalok társaságához, és az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik felvannak jegyezve a mennyekben. Zsid. 12: 23. Az ilyen ember inkább hasznos akar lenni, mint híres, inkább szolgálni akar, mint hogy neki szolgáljanak.
Mindez a Szentlélek működése által történik a lelki emberben. Egy ember sem válhat lelkivé önmagában. Csak a szabadság Lelke tehet valkit lelki emberré.

Wednesday, October 20, 2010

Az élet fázisai

Hiszel a Mikulásban
Nem hiszel többé a Mikulásban
Te leszel a Mikulás
Végül úgy nézel ki, mint a Mikulás

Greg Laurie

Morzsák

A segítségnek, amelyre annyira vársz, van neve: Názáreti Jézus Krisztus!
Eljött, hogy kifizesse azt az adósságot amellyel nem tartozott, mert nekünk olyan adósságunk volt, amelyet nem tudtunk megfizetni.
A világvallások cselekedetekről beszélnek. Jézus azt mondja: Elvégeztetett! Jézus Krisztus kifizette bűneid árát. Elvégeztetett!
Egyik pillanatban még utolsót lélegzünk itt a földön, a következő pillanatban már a menny levegőjét szívjuk.

Greg Laurie