Monday, December 17, 2012

Az Ige testté lett

Szüksége volt testre. Azért jött, hogy lehessen teste, amit odaad ezért a világért. Azért jött, hogy lehessen teste, amit átszegeznek, amit átdöfhetnek egy dárdával, hogya a fejére nyomhassanak egy töviskoronát... hogy az arcát felpofozhassák, hogy a szakálát megtéphessék, hogy a hátát megostorozhassák, hogy szembeköphessék... Ezért jött Karácsonykor. Ezért volt szüksége testre, ezért lett testté. Hogy legyen valami, amivel meghaljon. Mert csak így érkezhetett el a kegyelem a bűnösökhöz. Ha nem halt volna meg testben a bűnösökért, nem lenne részünk kegyelemben, csak ítéletben.

Ezért a Karácsony nem más, mint előkészület Nagypéntekre. Ne szigeteljük el ezt az ünnepet a többi keresztyén ünneptől. Ne adjunk neki más jelentőséget, mint ami az eredeti jelentősége. Ne vegyük ki a Karácsonyt az üdvtörténet kontextusából. Ne alacsonyítsuk le az ajándékozás és a fenyőfa ünnepévé. Karácsony nem a fenyőfa ünnepe. Karácsony a keresztfa ünnepe.

János apostol szerint a Karácsony lényege így összegezhető: A Fiú Isten, az Ige, az örökkévaló Logosz testté lett, hogy lehessen teste amellyel meghal a világ bűneiért... hogy lehessen egy helyettes áldozat, aki lefizeti a bűn zsoldját a saját testében, akin végrehajttatik a bűnösök bűnének büntetése. Csak így lehet üdvössége annak, aki feltekint a keresztre és hisz. Ugyanaz a János apostol ír a biblia utolsó lapjain egy fehér lovon ülő, vérbe mártott ruhába öltözöttről, akinek a neve Isten Igéje, és akit mennyei seregek követnek, aki Királyoknak Királya és Uraknak Ura. Őt látja meg majd minden szem, még azok is akik testét általszegezték. Őróla szól a Karácsonyi történet!