Tuesday, September 11, 2007

Bibliai logika

Egyszerű logikai levezetés. Ha Pistike el tud számolni egytől százig, akkor biztosra vehetjük, hogy el tud számolni egytől húszig is. Ezt senki sem vonja kétségbe, mert egyértelmű.

Ha a Mindenható Isten teremtette a megszámlálhatatlan csillagokat, és mindegyiket nevén szólítja, akkor te miért gondolod azt, hogy rejtve van a sorsod Isten előtt, és ő nem tud a te fájdalmadról?
Ésaiás 40: 26-28.

Ha a mennyei Atyának gondja van arra, hogy napról-napra táplálja az égi madarakat, amelyeknek egyébként nincs örökkévaló értéke, miért tartasz attól, hogy rád nem lesz gondja, rád, akinek az örökkévaló életéért az Úr Jézus Krisztus, az Isten Fia kereszthalált halt?
Ha a mennyei Atya gondoskodik a mezei liliomokról, és csodálatos színpompába öltözteti őket, pedig azoknak nincs örökkévaló értéke, sokkal inkább gondoskodik rólad, te kicsinyhitű. Hát nem logikus?
Máté 6: 25-30.

Levonós hívő

Egy személygépkocsi szabájtalanul vált sávot. Elébe vág, és lasításra kényszerít egy szabályosan haladó mikrobuszt. A mikrobusz hölgyvezetője nem hagyja annyiban, gyorsan leereszti a vezető felőli ablakot és a balkezével beint az előtte haladónak. Egy nagyon csúnya szónak a nemzetközileg ismert jelét mutatja az újával és kiabál is valamit. A mikrobusz mögött haladó rendőrjárőr látja a jelenetet. Pillanatokkal a történtek előtt, a rendőr még azzal van elfoglalva, hogy érdeklődéssel olvasgatja a mikrobusz hátuljára ragasztott levonók szövegét. Az egyik leg frappánsabb levonón, ez olvasható: Az én főnököm egy zsidó ácsmester! E mellett van még négy másik is olyan, hogy: Jézus szeret téged! No meg a metál színű, hologramos halacska-jel és benne egy kereszt. És még kettő, ezekhez hasonló.
Amint a csúnya jelenet lepörög, a rendőrautó bevillog és megállásra inti a mikrobuszt. A rendőr kiszáll az autóból és határozott léptekkel közeledik a mikrobuszhoz. A középkorú hölgyvezető leengedett ablakkal, kezeit a kormánykeréken tartva várakozik. A rendőr odaérve, egy gyors rutinmozdulattal átnyul a leengedett ablakon, és a kezében lévő bilincset rákattintja a hölgy bal csuklójára. A hölgy megijed, kiabálni kezd, kikéri magának. A rendőr válaszol:
-Nézze hölgyem! Én láttam az autó hátulján a levonókat, és láttam azt is, ahogy maga beintett. Ezek után egyetlen dologra gondolhatok. Ez egy lopott gépjármű!

Nem a gépjármű volt lopott a fenti történetben. A vezetőjével volt a baj, mert a kersztyénségét csak az autójára ragasztott levonókban élte meg. Nevezhetnénk a hölgyet levonós hívőnek. De vajon csak őt? Az az érzésem, hogy sok levonós hívő űl manapság az imaházak padjaiban.
Félbe maradt.. hamarosan folytatom!