Monday, December 17, 2012

Az Ige testté lett

Szüksége volt testre. Azért jött, hogy lehessen teste, amit odaad ezért a világért. Azért jött, hogy lehessen teste, amit átszegeznek, amit átdöfhetnek egy dárdával, hogya a fejére nyomhassanak egy töviskoronát... hogy az arcát felpofozhassák, hogy a szakálát megtéphessék, hogy a hátát megostorozhassák, hogy szembeköphessék... Ezért jött Karácsonykor. Ezért volt szüksége testre, ezért lett testté. Hogy legyen valami, amivel meghaljon. Mert csak így érkezhetett el a kegyelem a bűnösökhöz. Ha nem halt volna meg testben a bűnösökért, nem lenne részünk kegyelemben, csak ítéletben.

Ezért a Karácsony nem más, mint előkészület Nagypéntekre. Ne szigeteljük el ezt az ünnepet a többi keresztyén ünneptől. Ne adjunk neki más jelentőséget, mint ami az eredeti jelentősége. Ne vegyük ki a Karácsonyt az üdvtörténet kontextusából. Ne alacsonyítsuk le az ajándékozás és a fenyőfa ünnepévé. Karácsony nem a fenyőfa ünnepe. Karácsony a keresztfa ünnepe.

János apostol szerint a Karácsony lényege így összegezhető: A Fiú Isten, az Ige, az örökkévaló Logosz testté lett, hogy lehessen teste amellyel meghal a világ bűneiért... hogy lehessen egy helyettes áldozat, aki lefizeti a bűn zsoldját a saját testében, akin végrehajttatik a bűnösök bűnének büntetése. Csak így lehet üdvössége annak, aki feltekint a keresztre és hisz. Ugyanaz a János apostol ír a biblia utolsó lapjain egy fehér lovon ülő, vérbe mártott ruhába öltözöttről, akinek a neve Isten Igéje, és akit mennyei seregek követnek, aki Királyoknak Királya és Uraknak Ura. Őt látja meg majd minden szem, még azok is akik testét általszegezték. Őróla szól a Karácsonyi történet!

4 comments:

Anonymous said...

Hey there exceptional websіte! Dοes running a blog like
this rеquіre a lot of work? Ι havе no eхpertise in
computer progгamming however I wаѕ hоpіng to start my own blοg in
the near future. Αnyhow, should уοu have аny гeсommendations οr tiрs for new blog owners
please share. Ӏ know this is off topic howеѵer I just had to ask.
Thanκs a lot!

Visit my ωebpаge; Efficienttaxiservice.com

Anonymous said...

Nісе answerѕ in return of thіs querу with firm aгguments and explaining all conceгnіng that.


my page ... how to buy and Sell cars for profit

Anonymous said...

Nice answers in return of thiѕ queгy with firm агguments anԁ explaining all concеrning that.


Also visit my webρage: how to buy and Sell cars for profit

Anonymous said...

I am regular visіtor, how are you everуbody?
Thiѕ paragraph posted at this ѕite is in
fаct good.

Fеel frеe to ѵisit my blog pоst - ft worth seo