Friday, April 22, 2011

Jézus hallgatása

Megdöbbentő Jézus hallgatása Kajafás előtt, Pilátus előtt és Heródes előtt. Ha az ártatlanságát akarta volna védeni, olyan erőteljes és minden ellenérvet letörő bölcsességgel és erővel tehette volna, hogy senki nem tudta volna elítélni.
Jézus mégis úgy döntött, hogy hallgat, nem védi magát. Hazugnak mondhatták, csalónak, ámítónak, részegesnek...
Miattam tette, a hallgatásával engem védett, hiszen az én szennyemet, ítéletre méltó szégyenemet hordozta.
Ó mennyiszer védtem az igazamat harciasan, ellenvetést nem tűrő érveimmel.
Szemlélve Jézust, amint szótlanul tűr érettem ... ez az én nagypéntekem.

No comments: