Saturday, January 7, 2012

Az erős lelket újítsd meg bennem!

Az 1Sámuel 30: 6-ban a következő mondatot találjuk: Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében.
Történt mindez Dávid életének egy nagyon szorult pillanatában. Amíg ő a csapatával a filiszteusokkal együtt készült hadba vonulni Saul ellen, az amálekiták feldúlták Siklágot, ahol Dávid és emberei letelepedtek családjaikkal. Asszonyokat, gyerekeket, ingóságukat elhurcolták. Dávidot Ákis hazaküldte, mert nem bíztak meg benne a filiszteusok. Amikor hazaérkezett Dávid és az emberei, csak a felégetett várost találták. Nagy sírásba kezdett a hadinép. Úgy elkeseredtek, hogy majdnem meglincselték Dávidot.
Dávid azonban megerősíté magát az Úrban.
Mit jelentett ez egészen konkrétan?
Dávid vezetést kért az Úrtól. Mit csináljak most? Üldözzem-e az amálekitákat? Utólérem-e őket?
Megkapta a választ: Üldözd, mert bizonyosan utóléred és szabadítást szerzel!
Ettől fogva Dávid bátran és határozottan cselekedett. Isten vezetését tapasztalta meg egészen a győzelemig. Mindent visszaszerzett, és a családjaikat is épségben kapták vissza ő és az emberei.
A 2012. évi mottónk Dávid imádságából, ez a szép mondat: Az erős lelket újítsd meg bennem!
Ebben az évben is lesznek majd krízis helyzetek. Nagy szükségünk lesz az erős lélekre. Önmagunkban nem vagyunk erősek. Az Isten beszéde, amely személyesen megszólít, amelyre hittel ráállhatok lesz lélekké és erővé bennem. Semmi más nem teheti biztossá a lépteinket, csak az Ígét felhasználó Szentlélek.
Uram, az erős lelket újítsd meg bennem! Legyen ez mindannyiunk imádsága. Ámmen!

1 comment:

Unknown said...

Köszönöm a bátoritást kedves János testvér.Sokan ezt nem értik,mi történik azzal aki hirtelen szembetalálja magát a halálközeli állapottal.Ébredésért imádkoztam,de nem igy gondoltam el.Mégis igy kellett történjen,abban az időben,abban a helyen.Isten igy tudott a szivemre beszélni.Három heti szigorú ágynyugalmam idején,kemény szenvedések árán megtanultam rövid az élet.Használjam ki a maradék időmet,sohase fecséreljem el azt haszontalan ,hiábavaló dolgokra.Igenem igen ,a nem az nem legyen.Ne legyek képmutató.Több szeretet legyen bennem.mégpedig feltételnélküli.Az elmúlt este jött el az az idő,hogy annyira felépültem hogy megjelenjek a rendőrségen és nyilatkozatot adjak az autóbalesetről.Milyen követeléseim vannak az elkövetővel szemben.Mondtam,hogy semmi kártéritést nem kérek.Beszéltem néhány órával azelőtt a még mindig ágybanfekvő ,összeroncsolt lábú sofőrrel(őt hibáztatják a rendőrök) s elmondtam neki ,hivnak a rebdőrségre mert már csak az én nyulatkozatom hiányzik.Lezérják a dossziét, s mikor mondtam,hogy az Úr Jézust keresztre feszitették kért-e tőlünk kártéritést?Én sem kérek.Akkor meghatódva mondta,hogy ő egész életében dohénzos volt,de elhagyta a cigarettázást,unitárius vallásu de ő csak szokásbó volt vallásos ember,most minden este olvassa a Bibliát a baleset óta.A szomszédai,rokonai azt mondják,elment az eszed te Jóska.Ő igy felel.Bárcsak nektek is megjönne úgy mint nekem....Mikor ezt hallottam a szivem repesett az örömtől.Ime egy ember,de nemcsk ő,hanem a másik áldozat is igy keresi az Urat...meghivtam ,hogy mindhárman akik akkor autóbalesetet szenvedtünk nagy hálával tartozunk az Istennek,hogy egyikünk sem halt meg.Eppen ezért tavasszal,ha már felépültünk annyira mindhárom család,sőt mások is jöjjenek fel a Hargitára egy hálaadónapra.Épitsünk oltárt az Úrnak mint Nóé és családja kik megmenekültek az özönvizkor.Tegyük mi is ezt.Nagyon örült ő is és a másik sofőr is (aki a kórházban háromszor is felkeresett)és hogy ne örülnék én is.A szivem tele hálával.A két kocsi a frontális ütközés miatt totálkáros lett,de mi élünk..tartozunk Istennek azzal hogy szánjuk oda őszintén hálaáldozatul az Istennek.Ezeket azért irtam le,hogy megkérjelek téged,és családodat,gyülekezetedet segitsétek elkésziteni az Úr útját addig is imádságaitokkal.Lesz ébredés,de lesz kemény itélet is a gonoszok felett.Bárcsak a gonoszoknak is adna Isten még kegyelmet.Mert Ő nem kivánja a bünös halálát,hanem a bünös,hogy megtérjen és éljen.JÉZUS ÉL?én is élek !2006 ban Efraim fiam javaslatára blogot kezdtem irni.Előbb más neve volt,de tudom,nem véletlenül változtattam rajta.Előbb csak igy JÉZUS ÉL,majd egz kevés idő multán hozzátettem :én is élek.Eszembe jutott az Ige
Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. /Márk 8 ,38 /A balesetem óta akár az orvosi rendelőben,akár most legfrissebben a rendőrségen,vagy az orvosi vizitkor is a kórházban mindig késztetést érzek arra,hogy elbeszéljem mindenkinek milyen jó és kegyelmes az Isten.Kivénom,hogy soha el ne hallgasson Felőle való dicséretem.Ámen !