Saturday, January 12, 2008

Isten üzenete 2008. évre nekünk!

1A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. 2Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. 3Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; 4ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. 5Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. 6Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. 7Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. 8A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. 9Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. 10Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. 11Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. 12A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Zsoltár 46 rész.

Három fontos bátorítást kaptunk az Úrtól óév estéjén a Zsoltárok könyve 46. részből. Én személyesen azt éreztem akkor, hogy e három üzenet egészen konkrétan, a gyülekezetünk 2008-as évére szól. E sorok által csupán emlékeztetni szeretném a testvéreket arra, hogy mit üzent nekünk az Úr a 2008. évvel kapcsolatban. Péter apostol példáját követve, valóban az emlékeztetés a legjobb eszköz, hogy éberen, elevenen megmaradjon bennünk Isten beszéde.(2Pt. 3: 1, 2.)

Első üzenet: - Megindul a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Más szóval, mindaz, ami időtállónak és megbízhatónak látszott sok-sok éven át, hirtelen meginog, sőt eltűnik. Fel kell készülnünk arra, hogy váratlan, és azelőtt elképzelhetetlen, negatív előjelű események fogják befolyásolni az életünket. Ezek a változások kellemetlenül érinthetnek minket anyagilag, egészségileg vagy családilag. Ugyanakkor tudnunk kell azt, hogy az Úr segítsége elérhető és igénybe vehető lesz a nyomorúságban. Isten irántunk való hűsége és szeretete nem változik meg 2008-ban. Ő az a szikla, amely nem omlik soha a tengerbe, hanem szilárdan áll mindörökké. Ezért nem félünk a negatív változásoktól, mert Ő mindig biztos segítség a nyomorúság idején. Az első üzenet summája: - Ha megindul is a föld 2008-ban, nem félek!

Második üzenet: - Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. A zsoltáros egy fontos tényt hangsúlyoz itt. Talán arra a folyamra gondolt, amelyről Zakariás is említést tesz jóval később. Zakariás azt írja, hogy azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Zak. 13: 1. Ez a forrás vagy folyam, Jézus Krisztus golgotai áldozatából fakadt fel és a mai napig élteti és örvendezteti Isten szent hajlékait, a gyülekezeteket. A mi gyülekezetünket is a Golgotai forrás táplálja. Azt a bátorítást is kaptuk, hogy az Úr ott van a gyülekezetünkben, ezért nem inog meg. 2008-ban is szilárdan áll a gyülekezetünk, mert Ő közöttünk lakik. Erre a tényre fog emlékeztetni bennünket a 2008-as jelige is, amit minden héten megtalálunk majd a gyülekezeti értesítőben. Második üzenet summája: - Nem inog meg a gyülekezetünk 2008-ban, mert Isten van benne!

Harmadik üzenet: - Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Szükségünk van és lesz az elcsendesedésre. Két dolog int bennünket elcsendesedésre; az életünkbe beköszöntő próbák, nyomorúságok és a hirtelen bekövetkező történelmi, világpolitikai változások. Mindezek mögött Isten áll. Az Ő kifejezett- vagy megengedő akarata szerint zajlik a világtörténelem. Az Ő kezében van a mi kis rövid emberi életünk folyása is. Ezek a tények elcsendesedésre, alázatra intenek bennünket. Nem mi vagyunk az isten! Vannak dolgok, amelyek nem állnak a mi hatalmunkban. Ezért le kell szállni a magaslóról, meg kell hódolni egész lényünkkel Ő előtte, el kell ismerni, hogy Ő az Isten. A harmadik üzenet summája: - Járj alázatban a 2008-as évben. A nyomorúság is azért van, hogy el ne feledd, Ő az Isten!

4 comments:

Kiss Judit said...

csak írd tovább, ne add fel.
jutka.

Kiss Judit said...

csak írd tovább, ne add fel.
jutka.

Kiss Judit said...

csak írd tovább, ne add fel.
jutka.

Kiss Zoltán said...

Öröm hallani rólatok. Én is bátorítalak a blog irásra ami egy "nagy szószék" mert olyanok is olvassák akikről nem is gondoljuk. Tudom, hogy éppen ennél fogva nagy a felelőség. Jól esik hallani szolgálataidat az interneten. Sok áldást és erőt kívánok ezekhez neked.
Testvéred,
Kiss Zoltán