Tuesday, May 11, 2010

Lelkészek, fel a fejjel!

Ekkor azt kérdezte Kaintól az ÚR: Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. 1Mózes 4: 6,7.

Milyen az ember? Van egy adott problémája, eljön a lelkipásztorhoz tanácsot kérni. Jó esetben igei tanácsot kap. Mivel azonban ő nem azt akarta hallani, el megy egy másik lelkészhez, vagy avatott személyhez tanácsért. Ha ez sem az, amit hallani akart, akkor még egy másik tekintélyesnél is próbálkozik. Az adott kérdésre, neki már úgy is meg van a válasza. Csupán megerősítést szeretne kapni rá valakitől. Előbb-utóbb akad valaki... de ha nem, ő akkor is véghez viszi, amit eltervezett.
Mennyire tud fájni egy lelkipásztornak, amikor a szeme előtt zajlanak ilyen esetek. Valaki a jótanács ellenére rohan a vesztébe és okoz másoknak, és önmagának fájdalmat és szégyent. A tanácsadó pedig tehetetlen. Talán ez fáj a legjobban. A tehetetlenség, amit a lelkész személyes kudarcként él meg. Hiszen nem tudott hatni az illetőre, pedig mentené, mert szereti, mert a nyájhoz tartozik.

Kain, a világegyetem leg kvalifikáltabb lelkigondozójától kapott tanácsot, óvást és figyelmeztetést, mégpedig időben. A tanácsadó vallott kudarcot? Nem.

Kedves Szolgatársam! Ha megveti valaki a tanácsodat, ne hibáztasd magad. Fel a fejjel! Nem a te kudarcod. Ezzel nem azt mondtam, hogy hibátlan vagy. Van elég hiányosságod, de ez nem az.

No comments: