Monday, May 24, 2010

Az elfelejtett

A. W. Tozer gondolatai

A liberálisok tragikus baklövést követtek el azzal, hogy elkezdték tagadni Krisztus istenségét. Ezzel létrehoztak egy tökéletlen Krisztust, akinek a halála csupán mártírium, a feltámadása pedig csupán mitológia. Akiknek a megváltója csak ember, azoknak tulajdonképpen nincs is megváltójuk, csak egy emberideáljuk, amely szakadatlanul gúnyolja követői gyengeségeit és bűneit. Ha Mária fia nem volt Isten, akkor az emberi fajnak nincs reménysége. Ha az, aki hajdan a világ világossága ként mutatkozott be, nem más, mint egy pislákoló mécses, akkor a sötétségburok még mindíg áttörhetetlenül beborítja ezt a világot, és nincs reménység. Erre persze vállat vonogatnak az úgynevezett keresztyén vezetők, azonban a félrevezetett lelkek miatti felelősséget nem lehet elintézni egy vállvonogatással. Isten elszámoltatja őket minden sérülésért, amit tévtanaikkal a bennük bízó egyszerű embereknek okoztak.
Bármennyire is hibáztathatók a liberális teológusok Krisztus istenségének a tagadásáért, mi akik a tiszta tannal büszkélkedhetünk, ne engedjük, hogy a felháborodásunk elvegye a figyelmünket a magunk hiányosságainak a meglátásától. Nem olyan időket élünk, amikor nagyon gratulálhatnánk önmagunknak, mert bizony mi is elkövettünk egy olyan baklövést, amelyért nagy árat fizettünk, és jelentőségében megközelíti a liberálisokét. A mi baklövésünk - vagy nevezhetnénk nyúgodtan bűnnek - éppen az, hogy olyannyira elhanyagoltuk a Szentlélekről szóló biblikus tanítást, hogy ma már egyes gyülekezetekben tagadják a Szentháromsághoz való tartozását. Ez a tagadás, természetesen, nem úgy jelentkezik, hogy valaki átírta a hitvallásunkat. A hitvallásunk továbbra is biblikus. A gyakorlati hitvallásunkkal van baj...
A Szentlélekkel teljes életről szóló tanítás mindíg is a Sátán fontos támadási célpontjai között szerepelt. Ez az a tanítás amelynek hevesen ellene áll, amely körül sok zavart kelt, amelyet hamis fogalmakkal és félelmekkel font körül. Sok gyülekezet esetében elérte a célját, ti. azt, hogy Isten népe ne kaphassa meg az Atyától a drága véren megvásárolt mennyei jussát. Az egyház tragikus módon figyelmen kívül hagyta ezt a felszabadító igazságot, hogy Isten gyermekei számára rendelkezésre áll a Szentlélek csodállatosan teljes és tökéletesen betöltő kenete.
A Szentlélekkel teljes élet a hívő életnek nem egy speciális deluxe változata, hanem Isten népének az ígéret szerinti osztályrésze és egyben Isten tökéletes terve az övéi számára. Nem egy abnormális állapot, noha sokan annak tekintik, mivel hogy olyan kevesen élik át napjainkban. Egy olyan világban, ahol mindenki beteg, az egészség szokatlan dolog lehet, de nem abnormális. A Lélekkel teljes állapot azért szokatlan, mert a lelki életünk olyan nyomorultan beteg és annyira távol van attól, amilyennek lennie kellene.
A Szentlélekben nincs semmi furcsa, gyanús vagy hátborzongató. A gonosz munkájának az eredménye az, hogy ma sokan tartanak a Szentlélek munkájától. A Szentlélek lényegében Jézus szétosztva a hívők között. Krisztus csodás nyúgalma, józansága, tisztasága és egyszerűsége amint megnyílvánul emberi életekben...

No comments: