Monday, November 2, 2009

Hívő élet 101

A Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki - némelyek szerint - szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok; kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. 2Kor. 10:1-5.

Amint olvasom a fenti mondatokat, Pál apostol krisztusi lelkülete, mint egy lágy szellő símogatja a lelkemet.
Ha a gyülekezetedben, ahová tartozol, "némelyek" azzal vádolnának, hogy gyáva és testies vagy - hogyan reagálnál?
Pál, a Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérleli a vádlóit.
Azok egyenesen provokálják az apostolt, szálljon harcba velük, érveljen, illesse őket éles szavakkal, hogy aztán legyen miért tovább folytatni a vitát.
Erre Pál ... A Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket ... hadd ne kelljen erélyesnek lennem...

Talán a kultúránk hozta, vagy az ádámi természetünk lehet az oka, hogy kialakult a közösségeinkben egy olyan vezetői eszménykép, amely a harcias, határozott, keményen fellépő, lehengerlő személyiséget keresi a lelkipásztorban illetve a lelki vezetőben.
Megvallom, nekem jobban tetszik a páli minta. Az apostol vezetői ezköztárában ott találhatjuk a krisztusi szelídséget és gyöngédséget, a kérlelést és a szelíd érvelést. Pál nem akar konfrontálódni. Ha lehetséges volna, inkább elkerülné az ütközést a némelyekkel. Isten embere nem vitákban akar csatát nyerni, nem akar ő senkin sem felülkerekedni. Ő egész más színteren akar harcolni és győzni.
Igen, testben élünk - mondja ő - de nem test szerint hadakozunk.
Más szóval, van helye a vitézkedésnek, a hadakozásnak, de az soha nem emberek ellen kell, hogy történjen. Aki emberekben látja az ellenfelet, az olyan semmit nem tud a szellemi hadviselésről. A harc szellemi erők ellen folyik. Ezek az erők, az ember fantáziáját, a gondolatait támadják. Önző, ördögi gondolatokat építnek az elmébe, szép lassan, téglánként falat emelnek, a falból bástya lesz, a bástyából erőditmény amely alkalomadtán szembe szegül az Isten ismeretével. (Csak űlsz az imaház padjában, hallgatod az igét és eközben a szívedben támadnak okoskodások és magaslatok. Nem bírsz megindulni az Élet beszédén, nem fáj, nem itél, nem győz meg. Sőt minden alkalommal eljátszod a bírót, és a saját romlott elméd mérlegére helyezed az Isten beszédét, és temagad döntöd el, hogy ami elhangzott igaz vagy nem, elfogadod vagy nem.)
Pál mintha ezt üzenné e sorokkal a némelyeknek: - Barátaim, az emberi elme az én harci területem, és ez olyan kihívás, amely mellett nekem nincs sem időm, sem kedvem veletek harcolni.
Annak, akit Ő harcossá avatott, több frontvonala van. A célja, lerontani az erődítményeket, az okoskodásokat és a magaslatokat.
Első sorban a saját elméjében harcol, ott rombolja le a magaslatokat.
Igaz az állítás mely szerint, ki hogy gondolkodik, úgy él. Isten harcosa, a legnagyobb csatákat a saját elméjében vívja. Ha ott, az emberi gondolattal szemben Isten gondolata győzhetett, a látható döntések és tettek már csupán egy nyílt deklarálása annak a győzelemnek, ami az elmében megtörtént.
Másodsorban lelkekért harcol. Arra törekszik, hogy az evangéliumot, amely Isten hatalma az emberek üdvösségére, élje és hirdesse a sátáni magaslatok és erődök fogságának a nyomorában élő emberek elé.
Hogy milyen erődökről van szó? Igazad van, legyünk konkrétak.
Paráznaság, hűtlenség, pornográfia, alkoholizmus, kontrol nélküli dühkitörés, verekedés, notórius hazudozás, kéjelgés, hiábavaló időpocséklás, kényszerű álmodozás, szerencsejáték szenvedély, ingerlő-hivalkodó öltözködés, divatmánia, vásárlási kényszer, pénzsóvárság, felelőtlenség, szülők iránti engedetlenség, önteltség, lelki gőg, rágalmazás, pletyka, irigység, paranolyás féltékenység, folytonos félelem és aggódás, folyamatos panaszkodás és elégedetlenség, negativizmus és szeretetlen kritika, részrehajlás, népszerűség keresés... és ezekhez hasonló erődítmények és magaslatok, amelyek Isten ismerete ellen emeltettek.
Akár harcos vagy, akár fogoly, a Seregek Urával, a Szabadítóval van dolgod.
Én azt mondom, jobb harcosként élni, mint fogolyként. Harmadik variáció pedig nem létezik.

4 comments:

Maresz said...

Kedves Testvér!
Megkérlek küldd el nekem a feleséged, Erzsike email-cimét. Sajnos, az ő nevét nem találom a cimlistán, amit Bálint Ibolya inditott a nőikörön. cimem: sallaimaria@gmail.com

Maresz said...

A Félix-i konferenciára utaltam ayz előbb.

Anonymous said...

Az emailcím: dulos4ever@gmail.com

Maresz said...

Köszönöm.