Wednesday, April 8, 2009

Hogyan vettük a Krisztust? I

Az öt pontos kálvinizmussal szemben, a következő képpen látom az üdvösség lényegi pontjait a Szentírás alapján. Bibliai idézeteket most nem mellékelek.
Megjegyzem, hogy néhány pontban a meggyőződésem nem eltérő a kálvinista üdvösségtanétól.
Isten szuverén Úr, az ember bűnös és mindenestől romlott a természete. Isten feltétel nélkül szeret minden embert és hív az üdvösségre. Az üdvösséget Jézus Krisztusban szerezte meg Isten az egész világ számára és mindenkit személyválogatás nélkül hív. Nem mindenki válaszol pozitívan a hívásra. A kegyelemnek ellene lehet állni, el lehet utasítani. Azoknak, akik hisznek, hatalmat ad, hogy Isten fiainak neveztessenek. Isten gyermekeiben az új élet munkálkodik a Szentlélek által és elindítja bennük a lelki növekedést. A lelki növekedésnek, illetve megszentelődésnek ellene lehet állni. Sőt, vissza lehet fordulni a régi életbe. Megjegyzem, ez nehezen történhet meg annak az életében, aki egyszer újjászületett, mégis nem teljesen kizárt.
A legtöbb úgynevezett megtérés, ami aztán visszaeséssel végződik, nem volt igazi. Érzelmi fellángolás, pszychológiai manipuláció eredménye, szalmaláng, vagy valami afféle.
Az újéletnek vannak határozott jelei az ember életében. Azok a jelek önmagukért beszélnek.
Aki új életben jár, világosságban jár. Igazodik Isten jelleméhez és akaratához a mindennapi életében.
Aki új életet nyert, az érzékeny a bűnre. A Szentlélek meggyőzi a bűnről és bűnvallásra indítja. Az igazi hívő ember ismertetőjegye nem a tökéletesség, hanem az összetört szív.
Aki ismeri az Urat, annak a szíve és az életmódja vágyik Jézus követésére.
Aki új életet nyert, az szereti Isten népét, a gyülekezetet. Olyan szeretettel szeret, amely áldozatokra képes.

1 comment:

Anonymous said...

Olvasd el nagyon figyelmesen a búza és a konkoly példázatát és annak magyarázatát! Illetve a Jó Pásztor példázatát! Jézusnak van egy akla és az ellenségének. Jézusnak egy népe (búza) és az ellenségnek egy (konkoly). Nincs átjárás. Ádám bűne óta konkolynak látszónak születik a búza is, de isten maga gondoskodik róla, a Szentlélek által, hogy megtérjen, s a növekedést is ő adja. Ezért lehetetlen belőle kiesni, neki ellenállni a búza részéről. A konkoly persze megtévesztésig utánozhatja, de csak egy pontig. Nem teremhet jó gyümölcsöt. Paul Washer is folyamatosan erre figyelmeztet, hogy csak az az igazi megtérés, ami mindvégig kitart...